Home ﹥ Profile

Pro Hope Technology Co., Ltd.

fdc503229b07b79a98a3e72fef10abb9.jpg

ProHope Technology Co., Ltd. is affiliated to Taiwan Hongda Pharmaceutical Group. The Group has been engaged in biological operations, preventive medicine and the promotion of health care and Cosmeceutical products for more than 40 years. Provide the most complete product information and services to pharmacies and medical beauty centers. We has been with the world's leading pharmaceutical and nutritional Center for many years, including and developed specialized and patented formula: Germany RP Scherer GmbH, JAMINEX France pharmaceuticals, Eagle Nutritionals, TISHCON large pharmaceutical companies, as well as professional doctors, dietitians and pharmacists to provide medical education team. In recent years, the drug product development has made new breakthroughs, the use of high-tech products and biological formulations, to achieve the best treatment effect.

Công ty TNHH ProHope Technology là công ty con của tập đoàn dược phẩm Hongda Đài Loan. Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sinh học, y học dự phòng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược mỹ phẩm với thời gian hơn 40 năm. Cung cấp sản phẩm cho các bệnh viện, hiệu thuốc và Viện thẩm mỹ y tế, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp được các thông tin và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng . Chúng tôi đã làm việc với các công ty dược phẩm và Trung tâm dinh dưỡng hàng đầu thế giới trong nhiều năm như Germany RP Scherer GmbH, JAMINEX France pharmaceuticals, Eagle Nutritionals, TISHCON nơi đã nghiên cứu và phát triển rất nhiều điều phối và có bằng sáng chế. Ngoài  ra đội ngũ đào tạo của tập đoàn gồm các bác sĩ chuyên nghiệp, chuyên gia dinh dưỡng và dược sĩ. Trong những năm gần đây, tập đoàn không ngừng nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới mang tính đột phá, sử dụng các sản phẩm công nghệ cao và công thức sinh học, để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất, đây cũng là tâm huyết của toàn bộ tập đoàn dành cho sản phẩm của mình cũng như dành cho khách hàng.


Services: Cosmetic Agent,Anti-aging Medicine,Regenerative Medicine,Preventive Medicine,Energy Medicine,Health Care,Health Food,International Trade